Wij onderscheiden ons van andere (fruit)boomkwekers doordat de meeste bomen hun gehele groeiperiode bij ons doorbrengen. De meeste onderstammen kweken wij zelf, enten doen we in de winter of in het voorjaar, waarna de boom verder verzorgd wordt en zijn vorm krijgt. Onze bomen worden niet opgejaagd door chemische middelen of een hoge bemesting, met als resultaat dat de boom vanaf onze kwekerij er langer over doet om dezelfde diktemaat te krijgen maar meer natuurlijke gehardheid meekrijgt en hierdoor goed aanslaat.

Oorsprong

Vanuit onze landbouwopleidingen in Deventer en Wageningen is onze interesse via specerijen, wilde kruiden en vruchtbomen in de tropen en grootschalige biologische akkerbouw in de flevopolder, uiteindelijk uitgegroeid naar een natuurlijke en optimale wijze van het opkweken van fruitbomen. Hierbij spelen naar ons idee en ervaringen zowel de boven- als ondergrondse flora, fauna en organismen een belangrijke rol in het creëren van een evenwichtige en vitale omgeving. Onder meer door een levende houtwal, een amfibiepoel en verschillende groenbemesters tussen de bomen proberen wij meer dan alleen ons eindproduct, fruitbomen, te herbergen.

Natuurlijke weerstand

Door de biodiversiteit op de kwekerij zowel boven- als ondergronds te stimuleren, ontstaat een natuurlijk evenwicht. De fruitbomen maken deel uit van dit evenwicht. Bij aantasting door, altijd aanwezige, plagen zien wij dat deze aantasting aan de fruitbomen beperkt blijft en na enkele dagen tot weken vanzelf verdwijnt.

Onze fruitbomen krijgen de tijd om te groeien en worden door ons niet opgejaagd door chemische middelen zoals pesticiden en herbiciden of kunstmest en ook organische bemesting wordt beperkt toegepast. Hierdoor groeien onze bomen relatief langzaam, wat ze de tijd geeft om natuurlijke weerstand op te bouwen. De bomen die u bij ons koopt zijn vaak een jaar ouder dan vergelijkbare bomen elders. Fysiologisch gezien heeft de boom dan kleinere jaarringen en kleinere cellen en is daardoor een stuk minder gevoelig voor bijvoorbeeld uitdroging en insectenvraat.

Bijen

Door deze manier van boeren dragen we automatisch bij aan goede leefomstandigheden voor bijen.