Omschrijving

Gewonnen door van Mons te Leuven omstreeks 1840.

Vrucht: Groot, langwerpig.
Kleur: Blauw-rood.
Vruchtvleesch: Geelgroen, zeer saprijk, flauw.
Steen: Groot.
Gebruikstijd: Tweede helft van Augustus.

De boom groeit vrij sterk en steil. Maakt veel en fijn opgaand hout. Geschikt voor stamboom en struik.
Groeit op vrijwel iederen grond.
Bloeitijd laat, gelijke bloeiers o.m.: Dubbele Boerewitte, Hauszwetsche en Catharijnepruim.
Op jeugdigen leeftijd niet vruchtbaar, op lateren leeftijd zeer vruchtbaar. Is onderhevig aan beurtjaren.
Heeft weinig last van ziekten.
Behoorde voorheen tot een der meest geplante variëteiten. Is in later jaren door betere dessertpruimen vervangen. Verdient echter om zijn goede vruchtbaarheid en flink uitgegroeide vruchten nog wel aanbeveling.