Omschrijving

Gewonnen door van Mons omstreeks 1800.

Vrucht: Middelgroot tot groot, regelmatig gevormd.
Kleur: Groen met veel roest, rond de steel sterk roest, aan zonzijde iets gebruind. Bij rijpheid geel.
Kelk: Matig, half gesloten in ondiepe kelkholte.
Steel: Kort, vaak vleezig, ondiep ingeplant.
Vruchtvleesch: Wit, saprijk, vrij grof en iets rinsch, smaak matig goed.
Gebruikstijd: Tweede helft van September.

Boom groeit goed. Vormt op lateren leeftijd groote boomen.
Geschikt voor stamboom en struikvorm. Voor stamboom te veredelen op zaailing, voor struik op kwee met tusschenveredeling.
Groeit op vrijwel elken grond.
Is niet bijzonder vatbaar voor ziekten.
Bloeitijd middenvroeg tot laat. Gelijke bloeiers o.m.: Bonne Louise d’Avrances, Emile d’Heyst, Williams Bon Chrétien.
Is vruchtbaar, heeft bij volle oogsten beurtjaren.
Doyenné de Mérode komt vrij algemeen verspreid voor en behoort tot de beste handelsvariëteiten onder de stamboomen. De peer wordt goed gekocht en is wegens vorm en grootte geschikt voor den handel.
Laat zich goed koelen.
Behoort niet tot de fijnere tafelperen, doch is zeer bruikbaar