Omschrijving

Eldensche blauwe.

Gewonnen door Thomas Rivers te Sawbridgeworth omstreeks 1834.

Vrucht: Klein tot matig groot, vrijwel zuiver rond.
Kleur: Donkerblauw met sterke dauw.
Vruchtvleesch: Geelachtig groen, matig saprijk, smaak matig, schil hard en wrang.
Steen: Klein.
Gebruikstijd: Einde Juli begin Augustus.

 

De Early Rivers is in het midden van ons land algemeen bekend als Eldensche blauwe.
De boom groeit matig, wordt nooit een groote boom. Vormt bolvormige kroon. Geschikt voor stamboom en struik.
Groeit op vrijwel iederen grond.
Bloeitijd vroeg, gelijke bloeiers o.m.: Czar, Pershore, Laxton’s Superb.
Is reeds op jeugdigen leeftijd vruchtbaar en draagt vrij regelmatig. Oogst dikwijls zeer overvloedig, zoodat Vruchtdunning noodzakelijk is om behoorlijk uitgegroeide vruchten te verkrijgen.
Wordt sterk aangetast door spint, minder door loodglans.
Is een onzer vroegstrijpende pruimen en daardoor wel gewaardeerd, al laat de kwaliteit te wenschen over.
Komt vrij algemeen verspreid voor, vooral in het midden van ons land.