Omschrijving

In Zeeland bekend als Madeleine.
Herkomst niet nauwkeurig bekend, vermoedelijk uit West-Rusland.

Vrucht: Middelgroot, vrij gelijkmatig van vorm.
Kleur: Bleekgroen, bij rijpheid lichtgeel tot wit.
Kelk: Klein, gesloten in ondiepe kelkholte.
Steel: Vrij dun, matig lang, ondiep ingeplant.
Vruchtvleesch: Wit, zacht, matig saprijk, zacht zuur, voor den tijd van het jaar goed van smaak, mits rijp geoogst.
Klokhuis: Vrij groot, meestal matig bezet met zaden.
Gebruikstijd: Einde Juli – begin Augustus.
Matige dessertappel.

Boom groeit matig, vormt steil opgaande kroon. Geschikt voor struikvorm, mits veredeld op zaailing of een der sterkgroeiende onderstam typen. Wordt ook als hoogstam hier en daar aangetroffen. Vormt dan een vrij kleine boom.
Kan op vrijwel alle voor vruchtboomen geschikte gronden geplant worden. Geeft echter de voorkeur aan zavel en lichte kleigrond. Niet geschikt voor natte gronden. Eischt goed ontwaterden grond.
Bloeitijd middelvroeg. Gelijke bloeiers o.m. Schoone van Boskoop, Groninger Kroon, Notarisappel, Transparente de Croncels.
Draagt vrij vlug. Geeft regelmatige oogsten, doch nooit overvloedig. Kan over een vrij lang tijdperk geoogst worden door regelmatig de groote vruchten uit te plukken, waardoor ook de achterblijvende vruchten normaal uitgroeien.
Moet zeer voorzichtig geoogst worden, daar de vruchten erg gevoelig zijn. Te vroeg geplukte vruchten blijven smakeloos.
Is zeer vatbaar voor kanker, waardoor dikwijls moeilijk goede boomen zijn te kweeken.
Yellow transparant is veel aangeplant in het intensieve bedrijf en heeft als een der eerstrijpende vruchten groote waarde.